A gazdasági büntetőjog sem idegen számunkra

A büntetőjog önálló jogágnak számít, és tudni kell róla, hogy jog azon ága, amely meghatározza azokat a közösségellenes, nem kívánatos magatartásokat, amelyek tanúsítása esetén az elkövetőt büntetőjogi felelősségre vonják.

Más jogágak feladata leginkább az életviszonyok szabályozása, azonban a büntetőjog elsődleges feladata az életviszonyok védelme, illetve a jogsértők megbüntetése. Mivel a büntetőjog különlegesnek számít, a többi jogághoz képest sokkal erőteljesebb eszközökkel rendelkezik, amelyek nagy mértékben képesek beavatkozni a jogalanyok életébe.
Bár ügyvédi irodánk legfőképpen arra szakosodott, hogy adóügyekben tanácsadást nyújtson, illetve különböző, adózással összefüggő hatósági vizsgálatok során jogi képviseletet biztosítson ügyfeleinek, otthon vagyunk a jog más területein is, tehát bizalommal fordulhat hozzánk munkajoggal, társasági joggal, ingatlanjoggal és a korábban említett büntetőjoggal összefüggésben lévő ügyekkel kapcsolatban is. Munkatársaink mindig aktuális ismeretei és sokéves, releváns szakmai tapasztalata garantálja az eredményes és hatékony jogi képviseletet peres és peren kívüli eljárásokban egyaránt.

Elmondható, hogy védekezési szempontból az egyik legnehezebbnek, emiatt a legnagyobb felkészültséget igénylő bűncselekményi kategória a gazdasági bűncselekmények csoportja. Az új btk. szerint gazdasági bűncselekménynek számít például a pénzmosás, bármilyen, a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény, vagy éppen a vagyon elleni bűncselekmények.

A gazdasági büntetőjog valódi nehézségét az adja, hogy az eredményes védelmi taktika kidolgozásához nem elegendő, ha ismerjük a büntetőjog szabályait, de szükséges ismerni az egyes gazdasági eseményeket és területeket szabályzó ágazati jogszabályokat is.

Ügyvédi irodánk elsődleges nyelve a magyar, azonban angol jogi szaknyelven is ellátjuk feladatainkat szükség esetén. Forduljon hozzánk bizalommal, és lehetőleg már a büntetőeljárások kezdeti szakaszában!